#News

Kongre Haber ve Duyuru


Kongre Davet Metni

III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Öğrenci Kongresi (USOOK 2024) TED Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programlarının işbirliğinde 21-22 Mayıs 2024 tarihlerinde yüzyüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Yüzyüze etkinlikler TED Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Bildiri sunumları yüzyüze ve çevrimiçi ortamda yapılacaktır. Ayrıca kongreden elde edilecek gelirle, deprem bölgesinde bulunan bir ilkokula kırtasiye desteği sağlanacaktır.

Kongrenin Genel Amaçları

  • Sınıf öğretmenliği mesleğinin gelişimine katkı sağlayacak ve mesleğe bakış açısını olumlu yönde etkileyecek bilimsel paylaşım alanı oluşturmak,
  • Sınıf öğretmenliği alanındaki tüm paydaşları bir araya getirerek paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak,
  • Alanda karşılaşılan mevcut ve olası problemlere bilimsel araştırmaların desteğini alarak etkili ve verimli çözüm önerileri oluşturmak,
  • İlköğretim öğrencilerinin çalışmalarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Bu konulara ek olarak bu yıl kongrenin odağında ‘Çocukları ve gençleri araştırmacı olarak güçlendirmek: Katılımın önündeki engelleri aşmak’ perspektifi yer almaktadır. Bu kapsamda çocuk ve genç araştırmacıların kendilerinin tasarladıkları ve yürüttükleri araştırmalarla kongreye katılımları beklenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Söz konusu amaçlar doğrultusunda kongrede;

  • Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adayları bildiri ve iyi örnek niteliğindeki çalışmalarıyla,
  • İlköğretim öğrencileri öğretmenleriyle birlikte proje, bildiri ve iyi örnek niteliğindeki çalışmalarıyla,
  • Akademisyeler,
  • Akademik alanda çalışmalarını sürdüren tüm paydaş kuruluş ve kişiler çalışmalarıyla katılabilir.

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan - Başkent Üniversitesi

Öğr. Gör. Esra Merdin - Başkent Üniversitesi

Avukat Şahin Antakyalıoğlu - ÇAÇAV

Nevin Apaydın - Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı

Prof. Dr. Serkan Çelik - Hacettepe Üniversitesi

Dr. Derya Şahhüseyinoğlu - Araştırmacı Çocuk Merkezi

Prof. Dr. Ali Ersoy - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Akyol - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Erten Gökçe - Ankara Üniversitesi

Özge Özay Sökmen - Institute 321 Sosyal Girişim Kurumu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şen - TED Üniversitesi

Arş. Gör. Elçin Erbasar - Orta Doğu Teknik Üniversitesi